kredyt we frankach

kredyt we frankach adwokat kielce
Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne dla Frankowiczów poszkodowanych przy zawieraniu umów o kredyty frankowe. W ramach naszych usług możesz liczyć na:
  • bezpłatną kompleksową analizę prawną zawartej z bankiem umowy o kredyt frankowy,
  • rzetelną informację o wysokości świadczenia, jakiego możesz domagać się od banku oraz szansie wygrania sprawy w sądzie (z uwagi na niedawny wyrok TSUE dotyczących Frankowiczów ich sytuacja uległa znaczącej poprawie i większość spraw w polskich sądach kończy się zwycięstwem osób, które zawarły umowy o kredyt frankowy),
  • profesjonalne zastępstwo procesowe adwokata od spraw frankowych we wszystkich instancjach.

Na nasze wsparcie prawne w zakresie kredytów frankowych mogą liczyć również kredytobiorcy bez statusu konsumenta, czyli Frankowicze — przedsiębiorcy. W dniu 28 kwietnia 2022 r. Sąd Najwyższy wydał na ich rzecz korzystną uchwałę (III CZP 40/22), która daje im możliwość unieważnienia takich umów. Na tej podstawie przedsiębiorcy, którzy zaciągnęli kredyt we frankach mogą opierać swoją argumentację w sporach z bankami oraz liczyć na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy, na ich korzyść.

W dniu 15 czerwca 2023 roku zapadły dwa przełomowe wyroki, w których TSUE stanął po stronie Frankowiczów

W sprawie C-520/21 TSUE uznał, że banki nie mogą żądać od kredytobiorców dodatkowych świadczeń, w tym wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, natomiast nie ma przeszkód, aby Frankowicze mogli dochodzić od banku takich dodatkowych świadczeń; możliwa jest zatem waloryzacja kwot dochodzonych od banków.

Z kolei w sprawie C-257/22 TSUE przesądził, że sąd rozpoznający sprawę powinien udzielić zabezpieczenia roszczeń i zawiesić spłatę kredytowych, jeśli jest to niezbędne dla skuteczności wykonania orzeczenia. To kolejne przełomowe dla konsumentów orzeczenie TSUE. Kredytobiorca będzie mógł żądać zawieszenia płatności rat na czas trwania postępowania sądowego dotyczącego unieważnienia umowy kredytowej.

Wyrok TSUE sprawia, że sądy nie powinny mieć w tego typu sprawach większych wątpliwości, a kredytobiorcy odczują realną ulgę bez konieczności czekania na ostateczny rezultat długotrwałego postępowania sądowego.

Aktualnie Kancelaria prowadzi sprawy przeciwko Bank PKO BP S.A., Bank Millennium S.A., Getin Noble Bank S.A., Bank BPH S.A. (poprzednio GE Money Bank S.A.), mBank S.A. (poprzednio BRE Bank S.A.), Santander Bank Polska S.A.

Jak wygląda współpraca z naszą Kancelarią Adwokacką w zakresie spraw Frankowiczów?

Po przekazaniu nam swojej sprawy kredytu frankowego, nasz Adwokat:

1

Bezpłatnie przeanalizuje Twoją umowę o kredyt frankowy zawartą z bankiem i poinformuje Cię o szansach wygranej w sądzie.

2

Przygotuje i wyśle wezwanie do zawarcia ugody z bankiem. Działanie to ma na celu wstrzymanie biegu przedawnienia, a także wykazanie chęci polubownego zakończenia sprawy. Ma to ogromne znaczenie na etapie sporu sądowego z bankiem.

3

Sporządzi pozew, wskazując wszystkie błędy i niedozwolone klauzule w umowie z bankiem, żądając możliwie najwyższej kwoty dla Ciebie.

KREDYT WE FRANKACH - KANCELARIA

Jesteśmy doświadczoną Kancelarią, która prowadzi sprawy kredytów frankowych i sporządza pozwy Frankowiczów. Odzyskujemy pieniądze od banków. W naszej Kancelarii Adwokackiej przeanalizowaliśmy już wiele umów o kredyty frankowe. Nasze doświadczenie przekłada się natomiast na zadowolenie naszych Klientów (Frankowiczów).

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Odezwiemy się w ciągu 24h.

W celu dokonania bezpłatnej analizy umowy o kredyt frankowy, prosimy przesłać w mailu:

  • Umowę o kredyt frankowy ze wszystkimi aneksami (jeżeli były podpisywane).
  • Regulamin udzielenia kredytu we frankach.
  • Stosowne zaświadczenie z banku.
  • Potwierdzenie wypłaty kredytu przez bank oraz harmonogramu spłat.

W razie konieczności Kancelaria dysponuje bezpłatnym wzorem wniosku do banku o wydanie koniecznych dokumentów do sporządzenia pozwu w sprawie frankowiczów.