nieruchomości

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną w zakresie spraw dotyczących nieruchomości. Nasze usługi w zakresie prawa nieruchomości obejmują:

Wsparcie prawne Kancelarii w procesie zakupu mieszkania

 • Nasz adwokat przeprowadza szczegółową analizę umów deweloperskich oraz przedwstępnych,
 • doradza w zakresie zakupu nieruchomości,
 • wyjaśnia, jakie ryzyko wiąże się z zawarciem konkretnej umowy,
 • nadzoruje rozliczenia z deweloperem,
 • w razie konieczności wzywa dewelopera do usunięcia wady nieruchomości, czy zapłaty kary umownej.
nieruchomości adwokat kielce

Nasze działania są również skierowane do deweloperów, którzy fachowo zajmują się obrotem nieruchomościami

Usługi Kancelarii w tym zakresie obejmują:
 • czuwanie nad sytuacją na budowie – reagujemy na nierzetelnych wykonawców i podwykonawców, podejmując odpowiednie kroki prawne minimalizujące ryzyko po stronie dewelopera,
 • analiza i redagowanie umów deweloperskich,
 • stałe doradztwo w zakresie wszelkich spraw związanych z prawem nieruchomości.

Kancelaria świadczy również inne usługi związane z nieruchomościami. Są to m.in.:

 • audyt prawny związany z obrotem nieruchomościami,
 • sprawy lokalowe,
 • sporządzanie umów najmu, sprzedaży, dzierżawy nieruchomości.
prawo nieruchomości kancelaria kielce