prawo cywilne

Prawo cywilne to niezwykle rozległa dziedzina prawa. Obejmuje ona wiele aspektów stosunków cywilnoprawnych. Prawo cywilne reguluje stosunki prawne zarówno w drobnych, codziennych sytuacjach, jak i przy zawieraniu kontraktów między przedsiębiorcami.

Nasza Kancelaria w Kielcach posiada wieloletnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze klientów z zakresu prawa cywilnego. Potrafimy znaleźć odpowiednie rozwiązanie prawne w każdej sprawie cywilnej, z jaką przyjdzie do nas klient. Bez względu na to, czy jest to osoba indywidualna, czy przedsiębiorca. Prawo cywilne reguluje również kwestie majątkowe (m.in. odszkodowania, pożyczki).

kredyt we frankach adwokat kielce

Podstawą prawa cywilnego są z pewnością umowy. Z tego względu nasza Kancelaria Adwokacka wspiera prawnie zarówno przy zawieraniu umów, ich wykonywaniu, jak i egzekwowaniu. Tworzymy również opinie prawne umów z zakresu prawa cywilnego.

Do najczęściej analizowanych przez nasza Kancelarię umów cywilnych należą:
 • Umowa sprzedaży (w tym zakresie dochodzimy również roszczeń z tytułu rękojmi oraz gwarancji),
 • Umowa o dzieło,
 • Umowa zlecenia
 • Umowa o świadczenie usług
 • Umowa o dostawę
 • Umowa najmu
 • Umowa dzierżawy
 • Umowa pożyczki
 • Umowa darowizny
 • Umowa spedycji lub przewozu

Prawo cywilne to jednak nie tylko umowy. Nasza Kancelaria w ramach kompleksowej pomocy z zakresu prawa cywilnego udziela wsparcia na etapie:

 • przedsądowym (nasz adwokat uczestniczy w negocjacjach, analizuje umowy, sporządza wezwania do zapłaty, dąży do zawarcia korzystnej ugody),
 • sądowym (Kancelaria Adwokacka sporządza wszelkie pisma procesowe, występuje w sądzie, opracowuje strategię prowadzenia sprawy cywilnej),
 • egzekucyjnym (kierujemy wnioski egzekucyjne do komornika, a także czuwamy nad skutecznością prowadzonej egzekucji).

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH

Prawo cywilne reguluje również stosunki osobiste i kwestie odszkodowawcze oraz zadośćuczynienia. Nasz adwokat świadczy pomoc prawną osobom, których dobra osobiste zostały naruszone. Kancelaria pomaga uzyskać odpowiednie dowody oraz kieruje sprawę na drogę postępowania sądowego. W ramach tej kategorii spraw staramy się również uzyskać odszkodowanie za naruszenie dóbr osobistych.