prawo handlowe

Prawo handlowe adwokat kielce
Prawo handlowe reguluje stosunki pomiędzy przedsiębiorcami, a także wewnętrzne relacje spółek prawa handlowego oraz stosunki pomiędzy spółkami, a innymi podmiotami. Nasza Kancelaria kompleksowo obsługuje klientów w zakresie prawa handlowego.

Prowadzenie biznesu zawsze wiąże się z ryzykiem (chociażby ekonomicznym). Nie warto zatem kwestii prawnych odkładać na bok. Niepoprawnie zredagowana umowa lub nieznajomość prawa handlowego może przysporzyć przedsiębiorcy wielu kłopotów. Dlatego nasi adwokaci w zakresie doradztwa podmiotom prawa handlowego kładą nacisk na działania prewencyjne i zabezpieczające. Działania naszej Kancelarii mają na celu ochronę klientów – przedsiębiorców na wypadek wszelkich nieprzewidzianych okoliczności.

Usługi prawa handlowego w naszej Kancelarii Adwokackiej:

  • Negocjowanie, analiza, redagowanie i opiniowanie umów – prawo handlowe to bardzo obszerna gałąź prawa. Pozwala ona, co do zasady, dowolnie zawierać umowy. Warto zatem zadbać o to, aby umowa w pełni zabezpieczała nasze interesy.
  • Obsługa prawna spółek prawa handlowego – Kancelaria zajmuje się kompleksowym doradztwem w spółkach handlowych. Nasz adwokat bierze udział w zgromadzeniach, spotkaniach, jest obecny podczas negocjacji, a także wykonuje wszystkie czynności formalne przewidziane przez prawo handlowe (m.in. Kancelaria składa wnioski i inne dokumenty do KRS, współpracuje z notariuszami w zakresie tworzenia aktów założycielskich i doradza w kwestiach prawno-podatkowych). informację o wysokości świadczenia, jakiego możesz domagać się od banku oraz szansie wygrania sprawy w sądzie (z uwagi na niedawny wyrok TSUE dotyczących Frankowiczów ich sytuacja uległa znaczącej poprawie i większość spraw w polskich sądach kończy się zwycięstwem osób, które zawarły umowy o kredyt frankowy),

Wybrane usługi prawa handlowego świadczone przez naszą Kancelarię:

  • Zakładanie i rejestracja spółek
  • Optymalizacja podatkowa
  • Przekształcenia spółek
  • Likwidacja spółek prawa handlowego
  • Przeprowadzenie procesu upadłości spółek prawa handlowego